kalendarium wydarzeń - grudzień 1970
KALENDARIUM

Grudzień 1970 - ofiary
OFIARY


DOKUMENTY

Grudzień 1970 - pomniki
POMNIKI


Grudzień 1970 - bibliografia/linki
BIBLIOGRAFIA/LINKI

   

 

Oskarżeni w procesie Grudnia’70:

generał armii Wojciech Jaruzelski – szef MON

Kazimierz Świtała – szef MSW

Stanisław Kociołek – wicepremier rządu PRL

generał broni Tadeusz Tuczapski – wiceszef MON

generał broni Józef Kamiński – dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego

generał brygady Stanisław Kruczek – dowódca 8. Dywizji Zmechanizowanej

generał brygady Edward Łańcucki – dowódca 16. Dywizji Pancernej

podpułkownik Mirosław Wiekierka – dowódca 3. Batalionu 55. Pułku Zmechanizowanego

major Wiesław Gop – dowódca plutonu 10 Pułku Wojsk Obrony Terytorialnej

pułkownik Władysław Łomot – dowódca 32. Pułku Zmechanizowanego 

podpułkownik Bolesław Fałdasz – zastępca Łomota ds. politycznych

pułkownik MO Karol Kubalica – komendant Szkoły Podoficerskiej MO w Słupsku.

 

Pełna treść aktu oskarżenia:

 

Pieczęć o treści:

[Prokuratura Wojewódzka

w Gdańsku

V Wydział Śledczy

(2)]

Gdańsk, dnia 7 kwietnia 1995 r. 

A K T  O S K A R Ż E N I A

 przeciwko:

            1.            Wojciechowi Jaruzelskiemu

            2.            Kazimierzowi Świtale

            3.            Stanisławowi Kociołkowi

            4.            Tadeuszowi Tuczapskiemu

            5.            Józefowi Kamińskiemu

            6.            Stanisławowi Kruczkowi

            7.            Edwardowi Łańcuckiemu

            8.            Mirosławowi Wiekierze

            9.            Wiesławowi Gopowi

            10.            Władysławowi Łomotowi

            11            Bolesławowi Fałdaszowi

            12.            Karolowi Kubalicy

 

- o przestępstwa określone w art. 16 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zb. z art. 16 kk w zw. z art. 11 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1  kk w zw. z art. 10 § 2 kk.

 

O S K A R Ż A M 

 

1. Wojciecha Jaruzelskiego, syna Władysława i Wandy z domu Zaręba, urodzonego 6 lipca 1923 r. w Kurowie (woj. lubelskie), obywatelstwa polskiego, żonatego, ojca jednego dziecka, nie posiadającego nikogo na utrzymaniu, o wykształceniu wyższym, z zawodu wojskowego - generała armii w stanie spoczynku, emeryta, właściciela domu jednorodzinnego, nie karanego (k.17167), zamieszkałego Warszawa ul. Ikara 5

(pozostającego na wolności - środków zapobiegawczych nie stosowano)

 

o to, że:

w grudniu 1970 r. w Warszawie, pełniąc funkcję Ministra Obrony Narodowej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej kierując działaniami Wojska Polskiego zmierzającymi do stłumienia występie ludności protestującej przeciwko podjętej prze Radę Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej decyzji wprowadzającej zmiany cen detalicznych, w dniu 15 grudnia 1970 roku, na polecenie I Sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – Władysława Gomułki wydał sprzeczny z prawem, w z art. 32 pkt 7 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, rozkaz) użycia broni palnej przez działające w rejonach demonstracji oddziały i pododdziały wojskowe przewidując i godząc się, że może to spowodować zgon nieokreślonej liczby osób w następstwie oddanych strzałów, w wyniku czego śmierć poniosło 29 osób - i tak:

 

- w dniu 16 grudnia 1970 r. w Gdańsku, przy bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej - Jerzy Matelski

i Stefan Mosiewicz,

 

- w dniu 17 grudnia 1970 r. w rejonie przystanku kolejki elektrycznej Gdynia-Stocznia - Brunon Drywa, Zbigniew Godlewski, Jan Kałużny, Jerzy Kuchcik, Stanisław Lewandowski, Zbigniew Nastały, Józef Pawłowski, Ludwik Piernicki, Jan Polechoński, Zygmunt Polito, Stanisław Sieradzan, Zygmunt Gliniecki, Marian Wójcik,

 

- w dniu 17 grudnia 1970 r. w Szczecinie Stanisław Kamać, Jadwiga Kowalczyk, Daniel Kućma, Roman Kużak, Edward Prysak, Zbigniew Semczyszyn, Michał Skipor, Waldemar Sumiński, Julian Święcicki, Zygmunt Toczek, Wojciech Woźnicki, Janusz Wrzodak,

 

- w dniu 18 grudnia 1970 r. w rejonie Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie - Eugeniusz Błażewicz i Stefan Stawicki,

a w wyniku ran postrzałowych ciężkich uszkodzeń ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia doznali:

 

- w dniu 17 grudnia 1970 r. w Gdyni - Stanisław Gotner, Jacek Węglarz, Stanisław Bartosiewicz, Wiesława Gurgul, Władysław Przewoźniak, Jan Wanionek, Bolesław Wentowski,

 

- w dniu 17 i 18 grudnia 1970 r. w Szczecinie Romuald Banaszek, Anna Dudziak, Teresa

Pogorzel.ska, Edward Borsuk, Waldemar Brygman, Roman Chmielewski, Ambroży Dobrane, Ludomir Domański, Andrzej Fuz, Zdzisław Gabor, Józef Gobis, Dariusz Kamiński, Janusz Kotowicz, Bolesław Kukuła, Kazimierz Kwiatkowski, Kazimierz Małecki, Zdzisław Nagórek, Stanisław Olejnik, Andrzej Oleński, Teresa Olesińska-Dowlasz, Andrzej Peglau, Marian Sawiński, Henryk Szymczak, Andrzej Wieczorek, Jerzy Wielogórski,

natomiast innych uszkodzeń ciała i roastroju zdrowia doznali:

 

- w dniu 16 grudnia 1970 r. w Gdańsku - Kazimier Sendecki, Antoni Poniatowski, Bogdan Różański, Ryszard Kosecki, Benedykt Szarmach, Henryk Pokropa, Edmund Kuzborski, Jan Kiełbasa, Zdzisław Szymańczyk, Stanisław Brzozowski, Józef Tabin,

 

- w dniu 17 grudnia 1970 r. w Gdyni - Ziemowit Marzec, Jan Gumiński, Stanisław Stenka, Feliks Wensierski, Marian Drabik, Mieczysław Puchalsk Zofia Rączkowska, Stanisław Budziński, Edmund Dunst, Ryszard Pałka, Alfons Cichosz, Zbigniew Danielak, Tadeusz Wesołowski, Zbigniew Marszałkowski, Aleksander Wronowski, Francisze Kowalik, Zbigniew Koprowski, Michał Finster, Józef Czerwonka, Rajmund Pielech, Elżbieta Grott-Atras, Zbigniew Baszanowski, Stanisław Siennicki, 

 

- w dniu 17 i 18 grudnia 1970 r. w Szczecinie - Jadwiga Czajka, Romuald Bażan, Wojciech Chlaściak, Andrzej Chłopacki, Mieczysław Dobrowolski, Krzysztof Dymowski, Walery Furutin, Ryszard Golnik, Stanisław Gruszecki, Jerzy Giergulski, Bogdan Juchniewicz, Edward Kaczorkiewicz, Roman Kalinowski, Tadeusz Klała, Bogusław Klimczak, Jan Kozajda, Krzysztof Kozłowski, Jarosław Kral, Wiesław Król, Edward Kunowski, Stanisław Kupiński, Waldemar Matczyk, Tadeusz Osmólski, Ignacy Pawlak, Tadeusz Pluta, Roman Pomorski, Bolesław Potocki, Wojciech Rodziekiewicz, Brunon Stahnke, Jacek Światłowski, Jan Terepka, Władysław Terlecki, Jan Trojanowski, Henryk Urban, Leszek Uryszek, Halina Walkowiak, Andrzej Wawrzak, Cecylia Wączek, Henryk Wesołowski, Henryk Wiatrowski, Jan Woźniak, Zdzisław Wróbel, Aleksander Zalewski, Zbigniew Żuk, Witold Żurawiecki, Jan Lendzion, Jan Bartosiewicz, Wiesław Jankiewicz, Zygmunt Stopczyński

 

tj. o przestępstwo określone w art. 16 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zb. z art. 16 kk w zw. z art. 11 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zw. z art. 10 § 2 kk,

 

 

2. Kazimierza Świtałę, syna Wacława i Marii z domu Pasierbek, urodzonego 21 kwietnia 1923 r. w Rakoniewicach, obywatelstwa polskiego, żonatego, ojca jednego dziecka, nie posiadającego nikogo na utrzymaniu, o wykształceniu wyższym, z zawodu prawnika, emeryta, bez majątku, nie karanego (k.17178), zamieszkałego Warszawa ul. Nowiniarska 1 m 8

(pozostającego na wolności - środków zapobiegawczych nie stosowano)

 

o to, że:

 

w grudniu 1970 r. w Warszawie, pełniąc funkcję Ministra Spraw Wewnętrznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, kierując działaniami Milicji Obywatelskiej zmierzającymi do stłumienia wystąpień ludności protestującej przeciwko podjętej przed Radę Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej decyzji wprowadzającej zmiany cen detalicznych, w dniu 15 grudnia 1970 r., na polecenie I Sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Władysława Gomułki wydał sprzeczne z prawem, w szczególności z art. 32 pkt 7 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zarządzenie nr 0108)70 o użyciu broni palnej przez działających w rejonach demonstracji funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej przewidując i godząc się, że może to spowodować zgon nieokreślonej liczby osób w następstwie oddanych strzałów, w wyniku czego śmierć poniósło 10 osób - i tak:

 

- w dniu 15 grudnia 1970 r. w Gdańsku - Andrzej Perzyński, Waldemar Rebinin, Józef Widerlik i Kazimierz Zastawny,

 

- w dniu 17 grudnia 1970 r. w Gdyni - Apolinary Formela, Jerzy Skonieczka, Zbigniew Wycichowski Waldemar Zajczonko i Janusz Żebrowski,

 

- w dniu 18 grudnia 1970 r. w Elblągu - Tadeusz Sawicz, a w wyniku ran postrzałowych ciężkich uszkodzeń ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia doznali:

- w dniu 15 grudnia 1970 r. w Gdańsku - Józef Konarzewski, Józef Zdonek,

 

- w dniu 17 grudnia 1970 r. w Gdyni - Jan Gruza, Edward Florek, Andrzej Wa§, Kazimierz Metelski, Longin Majda, Mirosław Hiałobrzeski, Edward Wolak,

 

- w dniu 18 grudnia 1970 r. w Elblągu - Piotr Suski,

 

natomiast innych uszkodzeń ciała i rozstroju zdrowia doznali:

 

- w dniu 15 grudnia 1970 r. w Gdańsku - Czesław Hoppe, Paweł Falkiewicz, Władysław Grudzień, Leon Downar, Halina Tomkalska-Mazur i Henryk Potrykus,

 

- w dniu 17 grudnia 1970 r. w Gdyni - Ireneusz Drogosz, Jan Górski, Juliusz Kowalczyk, Eugeniusz Stępień, Edward Załuski, Marek Nowaczyk, Jan Pączek, Stanisław Liszewski, Ryszard Krzewski, Władysław Juszczyk, Lubomir Rafalski, Jerzy Piaskowski, Zofia Walczuk, Henryk Wiśniewski i Mirosław Kucharczyk

 

- i w dniu 18 grudnia 1970 r. w Elblągu Jerzy Niewiadomski, Michał Hajdamowicz, Ryszard Konarczak

 

tj, o przestępstwo okre§lone w art. 16 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zb, z art. 16 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zw. z art. 10 § 2 kk,

 

 

3. Stanisława Kociołka, syna Jana i Marianny z domu Aniołkowska, urodzonego 3 maja 1933 r. w Warszawie, obywatelstwa polskiego, żonatego, ojca dwojga dzieci, posiadającego na utrzymaniu jedno dziecko, o wykształceniu wyższym, z zawodu nauczyciela, emeryta, bez majątku, nie karanego (k.17168), zamieszkałego Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 7 m 808

(pozostającego na wolności - środków zapobiegawczych nie stosowano)

 

o to, że:

w grudniu 1970 r. w Gdańsku i Gdyni, pełniąc funkcję Wiceprezesa Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i kierując jako członek tzw. "Sztabu Lokalnego" działaniami Wojska Polskiego i Milicji Obywatelskiej zmierzającymi do stłumienia wystąpień ludności protestującej przeciwko podjętej przez Radę Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej decyzji wprowadzającej zmiany cen detalicznych wiedząc o podjętej przez członka Biura Politycznego KC PZPR Zenona Kliszko decyzji nakazującej oddziałom Wojska Polskiego zablokowanie dostępu do Stoczni im. Komuny Paryskiej i o wydanym poleceniu użycia broni palnej w wypadku próby przerwania blokady, przewidując i godząc się, że może to spowodować zgon bliżej nieokreślonej liczby osób w następstwie użycia tej broni, w wystąpieniu radiowo-telewizyjnym wyemitowanym w dniu 16 grudnia 1970 r. w godz. 20.56 - 21.26 zaapelował do pracowników trójmiejskich zakładów pracy~w tym do pracowników wymienionej Stoczni o przystąpienie w dniu następnym do pracy, w wyniku czego ~ wskutek strzałów oddanych do osób, udających się do pracy w dniu 17 grudnia 1970 r. w rejonie przystanku kolejki elektrycznej Gdynia-Stocznia śmierć ponieśli:

- Zbigniew Godlewski, Zbigniew Nastały, Stanisław Sieradzam, Brunon Drywa, Jan Kałużny, Jerzy Kuchcik, Stanisław Lewandowski, Józef Pawłowski, Ludwik Piernicki, Jan Polechoński, Zygmunt Polito, Marian Wójcik, Zygmunt Gliniecki,

a w wyniku ran postrzałowych ciężkich uszkodzeń ciała lub rozstroju zdrowia doznali:

- Stanisław Gotner, Jacek Węglarz, Stanisław Bartosiewicz, Wiesława Gurgul, Władysław Przewoźniak, Bolesław Wentowski, Jan Wanionek,

- natomiast innych uszkodzeń ciała i rozstroju zdrowia doznali - Ziemowit Marzec, Jan Gumiński, Stanisław Stenka, Feliks Wensierski, Marian Drabik, Mieczysław Puchalski, Zofia Rączkowaka, Stanisław Budziński, Edmund Dunst, Ryszard Pałka, Alfons Cichosz, Zbigniew Danielak, Tadeusz Wesołowski, Zbigniew Marszałkowski, Aleksander Wronowski, Franciszek Kowalik, Zbigniew Koprowski, Michał Finster, Józef Czerwonka, Rajmund Pielech, Elżbieta Grott-Atras, Zbigniew Baszanowski, Stanisław Siennicki

 

tj. o przestępstwo określone w art. 16 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zw. z art. 16 kk w zw. z art. 11 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zw. z art. 10 § 2 kk, 

 

 

4. Tadeusza Tuczapakiego, syna Leona i Katarzyny z domu Marszałek, urodzonego 23 września 1922 r. we Lwowie, obywatelstwa polskiego, żonatego, ojca jednego dziecka, nie posiadającego nikogo na utrzymaniu, o wykształceniu wyższym, z zawodu wojskowego, generała broni w stanie spoczynku, emeryta, bez majątku, nie karanego (k.17177), zamieszkałego Warszawa ul. Kręta 3 m 15 

(pozostającego na wolności - środków zapobiegawczych nie stosowano)

 

o to, że:

w dniu 18 grudnia 1970 r. w Szczecinie pełniąc funkcję Głównego Inspektora Szkolenia Wojska Polskiego oraz Wiceministra Obrony Narodowej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i kierując działaniami Wojska Polskiego zmierzającymi do stłumienia wystąpień ludności protestującej przeciwko podjętej przez Radę Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej decyzji wprowadzającej zmiany cen detalicznych, zaaprobował sporządzony przez dowódcę 12 Dywizji Zmechanizowanej i Komendanta Garnizonu Szczecin pułkownika Mieczysława Urbańskiego plan użycia oddziałów woskowych , zezwalający na użycie broni palnej wobec demonstrantów przewidując i godząc się, że może to spowodować zgon nieokreślonej liczby osób, w następstwie strzałów oddanych z broni palnej w wyniku czego śmierć ponieśli - Eugeniusz Błażewicz i Stefan Stawicki, a w wyniku ran postrzałowych ciężkich uszkodzeń ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia doznali - Romuald Banaszek, Ambroży Dobranc, Zdzisław Nagórek, Teresa Olesińska-Dowlasz i Jerzy Wielogórski, natomiast innych uszkodzeń ciała i rozstroju zdrowia doznali - Krzysztof Dymowski, Walery Furutin, Jerzy Giergulski, Stanisław Kupiński, Jan Lendzion, Wojciech Rodziekfewicz, Jan Trojanowski i Henryk Urban

 

tj. o przestępstwo określone w art. 16 kk w zw. z art. 148 § 1 kk zb. z art. 16 kk w zw. z art. 11 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zw. z art. 10 § 2 kk,

 

 

5. Józefa Kamińskiego, syna Antoniego i Tekli z domu Szpakowska, urodzonego 3 marca 1919 r. w Brzeżanach, obywatelstwa polskiego, ojca dwojga dzieci, nie posiadającego nikogo na utrzymaniu, o wykształceniu wyższym, z zawodu wojskowego - generała broni w stanie spoczynku, bez majątku, nie karanego (k.17169), zamieszkałego Warszawa ul. Szatkowników 12

(pozostającego na wolności - środków zapobiegawczych nie stosowano)

 

o to, że:

w grudniu 1970 r. w Bydgoszczy pełniąc funkcję Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego, kierując działaniami Wojska Polskiego wykonywanymi w Gdańsku, Gdyni i Elblągu, zmierzającymi do stłumienia wystąpień ludności protestującej przeciwko podjętej przez Radę Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej decyzji wprowadzającej zmiany cen detalicznych, wydał podległym sobie dowódcom jednostek wojskowych rozkaz użycia oddziałów wojska przeciwko demonstrantom, przekazując im jednocześnie zezwolenie na użycie broni palnej przewidując i godząc się, że może to spowodować zgon nieokreślonej liczby osób w następstwie oddanych strzałów, w wyniku czego śmierć poniosło 15 osób - i tak:

 

- w dniu 16 grudnia 1970 r. w Gdańsku - Jerzy Matelski i Stefan Mosiewicz,

 

- w dniu 17 grudnia 1970 r. w Gdyni - w rejonie przystanku kolejki elektrycznej Gdynia Stocznia - Brunon Drywa, Zbigniew Godlewski, Jan Kałużny, Jerzy Kuchcik, Stanisław Lewandowski, Zbigniew Nastały, Józef Pawłowski, Ludwik Piernicki, Jan Polechoński, Zygmunt Polito, Stanisław Sieradzan, Zbigniew Gliniecki i Marian Wójcik,

a w wyniku ran postrzałowych ciężkich uszkodzeń ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia doznali:

 

- w dniu 17 grudnia 1970 r. w Gdyni Stanisław Gotner, Jacek Węglarz, Wiesława Gurgul, Władysław Przewoźniak, Jan Wanionek, Bolesław Wentowski, Stanisław Bartosiewicz

natomiast innych uszkodzeń ciała lub rozstroju zdrowia w wyniku ran postrzałowych doznali:

- w dniu 16 grudnia 1970 r. w Gdańsku - Kazimierz Sendecki, Antoni Poniatowski, Bogdan Różański, Ryszard Kosecki, Benedykt Szarmach, Henryk Pokropa, Edmund Kuzborski, Jan Kiełbasa, Zdzisław Szymańczyk, Stanisław Brzozowski, Józef Tabin,

 

- w dniu 17 grudnia 1970 r. w Gdyni - Ziemowit Marzec, Jan Gumiński, Stanisław Stenka, Feliks Wensierski, Marian Drabik, Mieczysław Puchalski, Stanisław Budziński, Zofia Rączkowska, Edmund Dunst, Ryszard Pałka, Zbigniew Danielak, Alfons Cichosz, Zbigniew Marszałkowski, Tadeusz Wesołowski, Aleksander Wronowski, Franciszek Kowalski, Zbigniew Koprowski, Michał Finster, Józef Czerwonka, Rajmund Pielech, Elżbieta Grott-Atras, Zbigniew Baszanowski i Stanisław Siennicki

tj. o przestępstwo określone w art. 16 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zb. z art. 16 kk w zw. z art. 11 § 1 kk w zw. z art. 148 $ 1 kk w zw. z art. 10 § 2 kk,

 

6 Stanisława Kruczka, syna Tomasza i Stanisławy z domu Lewczak, urodzonego 4 kwietnia 1924 r. w Rzeszowie, obywatelstwa polskiego, żonatego, obca dwojga dzieci, nie posiadającego nikogo na utrzymaniu, o wykształceniu wyższym, z zawodu wojskowego, generała brygady w stanie spoczynku, emeryta, bez majątku, nie karanego (k.17170), zamieszkałego Warszawa ul. Rysy 51

(pozostającego na wolności - środków zapobiegawczych nie stosowano)

 

o to, że:

w dniach 16 i 17 grudnia 1970 r. w Gdańsku i Gdynie pełniąc funkcję dowódcy 8 Dywizji Zmechanizowanej, kierując działaniami podległych sobie oddziałów wojskowych zmierzającymi do stłumienia wystąpień ludności protestującej przeciwko podjętej przez Radę Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej decyzji wprowadzającej zmiany cen detalicznych, wydał podległym sobie dowódcom pododdziałów rozkaz zezwalający na użycie broni palnej, przewidując i godząc się, że może to spowodować zgon nieokreślonej liczby osób w następstwie oddanych strzałów, w wyniku czego w rejonie przystanku kolejki elektrycznej Gdynia-Stocznia śmierć ponieśli:

 

- w dniu 17 grudnia 1970 r. Zbigniew Godlewski, Zbigniew Nastały, Stanisław Sieradzam, Brunon Drywa, Jan Kałużny, Jerzy Kuchcik, Stanisław Lewandowski, Józef Pawłowski, Ludwik Piernicki, Jan Polechoński, Zygmunt Polito, Marian Wójcik i Zygmunt Gliniecki,

a w wyniku ran postrzałowych ciężkich uszkodzeń ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia doznali - Stanisław Gotner, Jacek Węglarz, Stanisław Bartosiewicz, Wiesława Gurgul, Władysław Przewoźniak, Bolesław Wentowski, Jan Wanionek, natomiast innych uszkodzeń ciała i rozstroju zdrowia doznali - Ziemowit Marzec, Jan Gumiński, Stanisław Stenka, Feliks Wensierski, Marian Drabik, Mieczysław Puchalski, Zofia Rączkowska, Stanisław Budziński, Edmund Dunst, Ryszard Pałka, Alfons Cichosz, Zbigniew Danielak, Tadeusz Wesołowski, Zbigniew Marszałkowski, Aleksander Wronowski, Franciszek Kowalik, Zbigniew Koprowski, Michał Finster, Józef Czerwonka, Rajmund Pielech, Elżbieta Grott-Atras, Zbigniew Baszanowski i Stanisław Siennicki 

tj. o przestępstwo określone w art. 16 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zb. z art. 16 kk w zw. z art. 11 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zw. z art. 10 § 2 kk,

 

7. Edwarda Łańcuckiego, syna Augustyna i Katarzyny z domu Swidzińska, urodzonego 11 września 1924 r. w Skałacie, obywatelstwa polskiego, żonatego, ojca dwojga dzieci, nie posiadającego nikogo na utrzymaniu, o wykształceniu wyższym, z zawodu wojskowego, generała brygady w stanie spoczynku, emeryta, bez majątku, nie karanego (k.17171), zamieszkałego Warszawa ul. Nowowiejska 28 m 82

(pozostającego na wolności - środków zapobiegawczych nie stosowano)

 

o to, że:

w dniu 16 grudnia 1970 r. w Gdańsku, pełniąc funkcję dowódcy 16 Dywizji Pancernej, kierując działaniami podległych sobie oddziałów wojskowych zmierzającymi do stłumienia wystąpień ludności protestującej przeciwko podjętej przez Radę Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej decyzji wprowadzającej zmiany cen detalicznych, podległym sobie dowódcom pododdziałów wydał rozkaz zezwalający na użycie broni palnej przewidując i godząc się, że może to spowodować zgon nieokreślonej liczby osób w następstwie oddanych strzałów, w wyniku czego przy bramie nr 2 Stoczni Gdańskiej w tym dniu śmierć ponieśli Jerzy Matelski i Stefan Mosiewicz, a w wyniku ran postrzałowych naruszenia czynności narządów ciała na czas powyżej siedmiu dni doznali Kazimierz Sendecki, Antoni Poniatowski, Bogdan Różański, Edmund Kuzborski, Jan Kiełbasa, Zdzisław Szymańczyk, Stanisław Brzozowski, Józef Tabin, Ryszard Kosecki, Henryk Pokropa i Benedykt Szarmach

 

tj. o przestępstwo określone w art. 16 kk w zw. z art.

148 § 1 kk w zw. z art. 16 kk w zw. z art. 11 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zw. z art. 10 § 2 kk,

 

 

8. Mirosława Wiekierę, syna Józefa i Zofii z domu Wicher, urodzonego 6 kwietnia 1930 r. w Częstochowie, obywatelstwa polskiego, żonatego, ojca jednego dziecka, nie posiadają

cego nikogo na utrzymaniu, o wykształceniu średnim, z zawodu wojskowego, podpułkownika w stanie spoczynku, emeryta, bez majątku, nie karanego (k.17173), zamieszkałego Braniewo ul. Kościuszki 18)11

(pozostającego na wolności - środków zapobiegawczych nie stosowano)

 

o to, że:

w dniu 15 grudnia 1970 r. w Gdańsku, pełniąc funkcję dowódcy 3 batalionu 55 pułku zmechanizowanego, kierując działaniami podległych sobie żołnierzy zmierzającymi do stłumienia wystąpień ludności, w trakcie blokady bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej wydał im rozkaz użycia broni palnej przewidując i godząc się, że może to spowodować zgon nieokreślonej liczby osób w następstwie oddanych strzałów, w wyniku czego w tym dniu śmierć ponieśli Jerzy Matelski i Stefan Mosiewicz, a w wyniku ran postrzałowych naruszenia czynności narządów ciała na czas powyżej siedmiu dni doznali - Kazimierz Sendecki, Antoni Poniatowski, Bogdan Różański, Edmund Kuzborski, Jan Kiełbasa, Zdzisław Szymańczyk, Stanisław Brzozowski, Józef Tabin, Ryszard Kosecki, Henryk Pokropa i Benedykt Szarmach

 

tj. o przestępstwo określone w art. 16 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zw. z art. 16 kk w zw. z art. 11 § 1 kk, w zw. z art. 148 § 1 kk w zw. z art. 10 § 2 kk

 

 

9. Wiesława Gopa, syna Leona i Ludwiki z domu Majerek, urodzonego 2 maja 1936 r. w Borze, obywatelstwa polskiego, żonatego, ojca jednego dziecka, nie posiadającego nikogo na utrzymaniu, o wykształceniu średnim, z zawodu wojskowego, majora w stanie spoczynku, emeryta, właściciela domu szeregowego, nie karanego (k.17179), zamieszkałego Poznań ul. Nagórskiego 27 

(pozostającego na wolności - środków zapobiegawczych nie stosowano)

 

o to, że:

w dniu 16 grudnia 1970 r. w Gdańsku, pełniąc funkcję dowódcy 3 plutonu 2 kompanii szkolnej Podoficerskiej Szkoły Obrony Terytorialnej 10 pułku Wojsk Obrony Wewnętrznej, kierując działaniami podległych sobie żołnierzy zmierzającymi do stłumienia wystąpień ludności, w trakcie blokady bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej wydał im rozkaz użycia broni palnej przewidując i godząc się, że może to spowodować zgon nieokreślonej liczby osób w następstwie oddanych strzałów, w wyniku czego w tym dniu śmierć ponieśli Jerzy Matelski i Stefan Mosiewicz, a w wyniku ran postrzałowych naruszenia czynności narządów ciała na okres powyżej siedmiu dni doznali - Kazimierz Sendecki, Antoni Poniatowski, Bogdan Różański, Edmund Kuzborski, Jan Kiełbasa, Zdzisław Szymańczyk, Stanisław Brzozowski, Józef Tabin, Ryszard Kosecki, Henryk Pokropa i Benedykt Szarmach

 

tj. o przestępstwo określone w art. 16 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zw. z art. 16 kk w zw. z art. 11 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zw. z art. 10 § 2 kk,

 

 

10.Władysława Łomota, syna Jana i Władysławy z domu Bartosiewicz, urodzonego 8 stycznia 1932 r. w Zalesiu, obywatelstwa polskiego, żonatego, ojca trojga dzieci, posiadającego na utrzymaniu dwoje dzieci, o wykształceniu średnim, z zawodu wojskowego, pułkownika w stanie spoczynku, emeryta, bez majątku, nie karanego (k.17172), zamieszkałego Poznań ul. Piotra Skargi 14)3

(pozostającego na wolności - środków zapobiegawczych nie stosowano)

 

o to, że:

 

w dniu 17 grudnia 1970 r. w Gdynie pełniąc funkcję dowódcy 32 pułku zmechanizowanego, kierując działaniami podległych sobie żołnierzy zmierzającymi do stłumienia wystąpień ludności, w trakcie blokady Stoczni Gdyńskiej im. Komuny Paryskiej w rejonie przystanku kolejki elektrycznej Gdynia-Stocznia o godz. 5.50 wydał rozkaz użycia broni palnej przewidując i godząc się, że może to spowodować zgon nieokreślonej liczby osób w następstwie oddanych strzałów, w wyniku czego w tym dniu śmierć ponieśli Brunon Drywa, Jan Kałużny, Jerzy Kuchcik, Stanisław Lewandowski, Józef Pawłowski, Ludwik Piernicki, Jan Polechoński, Marian Wójcik, Zygmunt Polito i Zygmunt Gliniecki, a w wyniku ran postrzałowych ciężkich uszkodzeń ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia doznali - Stanisław Gotner, Jacek Węglarz, Stanisław Bartosiewicz, Władysław Przewoźniak, Bolesław Wentowski, natomiast innych uszkodzeń ciała i rozstroju zdrowia doznali - Ziemowit Marzec, Jan Gumiński, Edmund Dunst, Ryszard Pałka, Alfons Cichosz, Aleksander Wronowski, Feliks Wensierski, Michał Finster, Józef Czerwonka, Rajmund Pielech, Stanisław Stenka, Marian Drabik, Mieczysław Puchalski, Stanisław Budziński, Zofia Rączkowska, Stanisław Siennicki i Franciszek Kowalik

 

tj. o przestępstwo określone w art. 16 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zb. z art. 15 kk w zw. z art. 11 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zw. z art. 10 § 2 kk,

 

 

11. Bolesława Fałdasza, syna Kordiana i Rozalii z domu Poluk, urodzonego 15 września 1929 r. w Kołomyji, obywatelstwa polskiego, żonatego, ojca trojga dzieci, nie posiadającego nikogo na utrzymaniu, z zawodu wojskowego, podpułkownika w stanie spoczynku, emeryta, bez majątku, nie karanego (k.17174), zamieszkałego Koszalin ul. Karłowicza 7 c m 3 (pozostającego na wolności - środków zapobiegawczych nie stosowano)

 

o to, że:

w dniu 17 grudnia 1970 r. w Gdyni, pełniąc funkcję zastępcy dowódcy do spraw politycznych 32 pułku zmechanizowanego, kierując działaniami podległych sobie żołnierzy zmierzającymi do stłumienia wystąpień ludności, w trakcie blokady Stoczni Gdyńskiej im. Komuny Paryskiej w rejonie przystanku kolejki elektrycznej Gdynia-Stocznia o godz. 9.00 wydał rozkaz użycia broni palnej przewidując i godząc się, że może to spowodować zgon nieokreślonej liczby osób w następstwie oddanych strzałów, w wyniku czego w tym dniu śmierć ponieśli Zbigniew Godlewski, Zbigniew Nastały i Stanisław Sieradzan, 

 

- w wyniku ran postrzałowych ciężkich uszkodzeń ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia doznali Wiesława Gurgul, Jan Wanionek,

 

- natomiast innych uszkodzeń ciała i rozstroju zdrowia doznali - Zbigniew Danielak, Zbigniew Marszałkowski, Tadeusz Wesołowski, Zbigniew Koprowski, Zbigniew Baszanowski i Elżbieta Grott-Atras

tj. o przestępstwo określone w art. 16 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zb. z art. 16 kk w zw. z art. 11 § 1 kk w zw. z art. 148 $ 1 kk. w zw. z art. 10 § 2 kk,

 

 

12. Karola Kubalicę, syna Franciszka i Teresy z d. Fijak, urodzonego 20 października 1923 r. w Pietrzykowicach, obywatelstwa polskiego, żonatego, ojca dwojga dzieci, nie posiadającego nikogo na utrzymaniu, o wykształceniu wyższym, pułkownika byłej Milicji Obywatelskiej w stanie spoczynku, z zawodu funkcjonariusza byłej Milicji Obywatelskiej, emeryta, bez majątku, nie karanego (k.17175), zamieszkałego Słupsk ul. Wandy 20 m 2

(pozostającego na wolności - środków zapobiegawczych nie stosowano)

 

o to, że:

w dniu 17 grudnia 1970 r. w Gdyni~pełniąc funkcję Komendanta Szkoły Podoficerskiej Milicji Obywatelskiej w Słupsku kierując działaniami podległych sobie funkcjonariuszy zmierzającymi do stłumienia wystąpień ludności, wydał im rozkaz zezwalający na użycie broni palnej przewidując i godząc się, że może to spowodować zgon nieokreślonej liczby osób w następstwie oddanych strzałów, w wyniku czego w rejonie budynku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni w tym dniu śmierć ponieśli - Apolinary Formela, Jerzy Skonieczka, Zbigniew Wycichowski, Waldemar Zajczonko i Janusz Żebrowski,

- w wyniku ran postrzałowych ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia doznali - Jan Gruza, Edward Florek, Andrzej Waś, Kazimierz Metelski, Longin Majda, Mirosław Białobrzeski i Edward Wolak,

 

- natomiast innych uszkodzeń ciała i rozstroju zdrowia doznali - Ireneusz Drogosz, Jan Górski, Mirosław Kucharczyk, Juliusz Kowalczyk, Eugeniusz Stępień, Marek Nowaczyk, Jerzy Piaskowski, Edward Załuski, Henryk Wiśniewski, Jan Pączek, Stanisław Liszewski, Ryszard Krzewski, Lubomir Rafalski, Zofia Walczuk i Władysław Juszczyk

 

tj, o przestępstwo określone w art. 16 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zb. z art. 16 kk w zw. z art. 11 § 1 kk w zw. z art. 148 § 1 kk w zw. z art. 10 § 2 kk.

Na zasadzie art. 17 § 1 i art. 21 § 1 kpk sprawa podlega rozpoznaniu przez Sąd Wojewódzki w Gdańsku w postępowaniu zwyczajnym określonym w art. 19 § 2 kpk.

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ